Inlägg av Niclas Nilsson

Ny version av magasinet FriForm

Utgåva 9 av GTP´s magasin FriForm, med artiklar kopplade till additiv tillverkning, finns nu ute för allmän beskådning. Mycket nöje! http://gtp.se/wp-content/uploads/2015/05/GTP_FriForm_2016_web.pdf