Elmia Subcontractor 2019!

Den 12-15 november ställer vi ut på Elmia Subcontractor i Jönköping.

Kom och besök oss i vår monter B04:30, varmt välkomna!

Klicka här för förhandsregistrering

 

 

Stängt för semester v 29-31

Vecka 29-31 har GTP stängt för semester. Reducerad bemanning påverkar företaget under v 27 & 28, så även under v 32 & 33. Vänligen kontakta oss i god tid om Ni har projekt där det föreligger önskemål om tillverkning och leverans under veckorna med begränsad kapacitet. GTP önskar en avkopplande ledighet.

Barncancerfonden 2018

 

HD SLS, fördubblad kapacitet

                                         

GTP har nu två Formiga P100 på plats i Ystad. Maskinerna ger SLS-modeller med förbättrad detaljrikedom och jämnare ytfinish jämfört med traditionell SLS-teknik, perfekt för ”mindre” funktionsmodeller med krav på god skärpa. Godstjocklekar ner till 0,5 mm kan tillverkas.

Prototal förvärvar GTP

Prototal förvärvar GT Prototyper i Ystad

Efter WilRon Holding’s tillträde som ny ägare har Prototals verksamhetsinriktning förtydligats mot att utvecklas till en digital fabrik för plastkomponenter. Förvärvet av GT Prototyper är ett viktigt steg i denna inriktningsförändring.

GT Prototyper är, inom den additiva tillverkningsbranschen, ett tongivande företag med gott renommé avseende teknik och kvalité. Bolagets unika position inom branschen är underbyggd av ett tydligt kunderbjudande, ledande teknologi samt hög kompetens. Verksamheten har sin bas i Ystad och sysselsätter 15 medarbetare.

”Vi på Prototal är mycket nöjda med förvärvet av GTP. Det goda samarbete som vi haft genom åren med GTP, förstärks härmed till att utgöra en naturlig del av vår verksamhet. Inom ramen för Prototals nya verksamhetsinriktning – med ökat fokus på digital produktion av plastkomponenter innebär förvärvet av GTP att vi nu går från ord till handling” – beskriver Henrik Lundell, VD på Prototal

”Förvärvet av GTP kompletterar våra satsningar inom additiv tillverkning i Jönköping. Produktionskapaciteten inom GTP, i kombination med vår befintliga och tillkommande kapacitet i Jönköping, erbjuder marknaden ett omfattande utbud av industriella 3D-printers inom teknikerna SLA, SLS och MJP, fortsätter en nöjd Henrik Lundell.

”Prototals transformation är påbörjad. Vi fokuserar på renodling av verksamheten i syfte att skapa industriellt ledarskap inom prioriterade verksamhetsgrenar. Förvärvet av GT Prototyper skall ses som ett första initiativ inom segmentet Additiv Tillverkning av plastkomponenter. Fortsatta investeringar och konsolideringar inom detta segment ligger inom Prototals strategiska planer, beskriver David Mörk VD WilRon Holding.

Prototal omsätter 200 MSEK och har 130 anställda på 4 orter varav huvudfabriken i Jönköping har 70 anställda. Bolaget tillverkar prototyper och serieprodukter inom plast och var bland annat pionjären i Sverige inom 3D-Printing.

WilRon Holding AB är ett Investmentbolag med innehav av specifika bolag inom teknikbranscher med hög potential om värdetillväxt. WilRon’s management arbetar aktivt med sina innehav för att skapa industriledare genom både organiskt tillväxt och förvärv.

För vidare information, vänligen kontakta:
Henrik Lundell
VD Prototal AB
Tel: 036-38 72 42
Mail: [email protected]

David Mörk
VD WilRon Holding AB
Tel: 0727 240 272
Mail: [email protected]

Ny version av magasinet FriForm

Utgåva 9 av GTP´s magasin FriForm, med artiklar kopplade till
additiv tillverkning, finns nu ute för allmän beskådning. Mycket nöje!

http://gtp.se/wp-content/uploads/2015/05/GTP_FriForm_2016_web.pdf

GTP söker två juniora beredare

GT Prototyper fortsätter expansionen inom additiv tillverkning

maskinerGT Prototyper (GTP) förvärvar inkråmet i Functional Parts, en dansk servicebyrå verksam inom additiv tillverkning. I och med köpet stärker GTP ytterligare sin position som ledande aktör inom additiv tillverkning i Skandinavien.

Kapaciteten inom SLS-produktion hos GTP, idag sex system, ökar nu avsevärt. Utöver en mängd kringutrustning innefattar förvärvet fem SLS-system i varierande storlekar, från tyska EOS, något som innebär en kapacitetsökning med cirka 50 procent. All teknik kommer att flyttas till GTP:s anläggning i Ystad, installation planeras under oktober.

”Företaget är inne i en fas av tillväxt och behöver ökad kapacitet. När all utrustning är installerad har vi ytterligare stärkt vårt erbjudande med att leverera förväntad kvalitet på utsatt tid”, säger Mikael Sohlberg, marknadsansvarig på GTP.

Efter förvärv och installation förfogar GTP över elva SLS-system, fyra P7:or, sex P3:or och en Formiga. Under en övergångsfas kommer säljaren av Functional Parts, Rolf Bergholdt Hansen, att finnas tillgänglig för att assistera i pågående projekt och säkra en smidig överflyttning av både kunder och teknisk utrustning.

”Att säljaren hjälper till med att föra över alla sina kundrelationer känns betryggande. Att vi nu dessutom får HD SLS-teknik installerad i huset sätter ytterligare spets på utbudet av tjänster från vår egen produktionsanläggning”, avslutar Mikael Sohlberg.