Med anledning av Coronaviruset, COVID-19

Viruset har inte påverkat Prototal GTP AB verksamhet, vår personalstyrka är intakt och vi producerar och levererar detaljer oförändrat. Vi följer löpande myndigheternas råd och riktlinjer och rättar vår verksamhet efter dessa.

Våra Kunder
Vi ser hittills inte någon märkbar effekt på inkommande order. I vår dagliga dialog med våra kunder så finner fortfarande merparten en begränsad påverkan av viruset på sin verksamhet.
Vi har starkt fokus på vårt kundlöfte och vår prioritet är att fortsatt leverera snabbt och på utlovad leveransdag. Vi har ingen aktivitet för att boka upp fysiska möten på plats hos kund för nuvarande.
Våra kundkontakter sker via Mail, Telefon och Skypemöten.

Våra Medarbetare
För att minimera risken för smitta och smittspridning har vi infört olika koncerngemensamma åtgärder såsom reserestriktioner, regler för karantän, information om hygienfaktorer som minskar risk för smitta och riktlinjer för fysiska kundbesök i våra lokaler.

Våra Leverantörer
Med anledning av att Coronaviruset numer är globalt så bevakar vi löpande våra leverantörer.
Ett särskilt fokus ligger på leverantörer av råmaterial, reservdelar och servicepersonal till vår maskinpark.
Våra leverantörer har meddelat att viruset inte påverkar vår tillgång till detta.

GT Prototyper byter namn!

GT Prototyper AB byter namn till Prototal GTP AB!

I övrigt sker inga förändringar i våra företagsuppgifter.

Namnbytet gäller ifrån 13/12 2019.

Jul & Nyår 2019

GT Prototyper har stängt 23/12 och 27/12 (v52), övriga mellandagar så är vi bemannade.

Order och 3D underlag GTP tillhanda senast kl.12.00 20/12 kommer att tillverkas under juluppehållet.

Vi stänger kontoret kl.15.00 fredag 6/12.

Vi stänger kontoret kl.15 på fredag 6/12.

Order och 3D underlag oss tillhanda före kl.10.00 kommer att startas under helgen.

Elmia Subcontractor 2019!

Den 12-15 november ställer vi ut på Elmia Subcontractor i Jönköping.

Kom och besök oss i vår monter B04:30, varmt välkomna!

Klicka här för förhandsregistrering

 

 

Stängt för semester v 29-31

Vecka 29-31 har GTP stängt för semester. Reducerad bemanning påverkar företaget under v 27 & 28, så även under v 32 & 33. Vänligen kontakta oss i god tid om Ni har projekt där det föreligger önskemål om tillverkning och leverans under veckorna med begränsad kapacitet. GTP önskar en avkopplande ledighet.

Barncancerfonden 2018

 

HD SLS, fördubblad kapacitet

                                         

GTP har nu två Formiga P100 på plats i Ystad. Maskinerna ger SLS-modeller med förbättrad detaljrikedom och jämnare ytfinish jämfört med traditionell SLS-teknik, perfekt för ”mindre” funktionsmodeller med krav på god skärpa. Godstjocklekar ner till 0,5 mm kan tillverkas.

Prototal förvärvar GTP

Prototal förvärvar GT Prototyper i Ystad

Efter WilRon Holding’s tillträde som ny ägare har Prototals verksamhetsinriktning förtydligats mot att utvecklas till en digital fabrik för plastkomponenter. Förvärvet av GT Prototyper är ett viktigt steg i denna inriktningsförändring.

GT Prototyper är, inom den additiva tillverkningsbranschen, ett tongivande företag med gott renommé avseende teknik och kvalité. Bolagets unika position inom branschen är underbyggd av ett tydligt kunderbjudande, ledande teknologi samt hög kompetens. Verksamheten har sin bas i Ystad och sysselsätter 15 medarbetare.

”Vi på Prototal är mycket nöjda med förvärvet av GTP. Det goda samarbete som vi haft genom åren med GTP, förstärks härmed till att utgöra en naturlig del av vår verksamhet. Inom ramen för Prototals nya verksamhetsinriktning – med ökat fokus på digital produktion av plastkomponenter innebär förvärvet av GTP att vi nu går från ord till handling” – beskriver Henrik Lundell, VD på Prototal

”Förvärvet av GTP kompletterar våra satsningar inom additiv tillverkning i Jönköping. Produktionskapaciteten inom GTP, i kombination med vår befintliga och tillkommande kapacitet i Jönköping, erbjuder marknaden ett omfattande utbud av industriella 3D-printers inom teknikerna SLA, SLS och MJP, fortsätter en nöjd Henrik Lundell.

”Prototals transformation är påbörjad. Vi fokuserar på renodling av verksamheten i syfte att skapa industriellt ledarskap inom prioriterade verksamhetsgrenar. Förvärvet av GT Prototyper skall ses som ett första initiativ inom segmentet Additiv Tillverkning av plastkomponenter. Fortsatta investeringar och konsolideringar inom detta segment ligger inom Prototals strategiska planer, beskriver David Mörk VD WilRon Holding.

Prototal omsätter 200 MSEK och har 130 anställda på 4 orter varav huvudfabriken i Jönköping har 70 anställda. Bolaget tillverkar prototyper och serieprodukter inom plast och var bland annat pionjären i Sverige inom 3D-Printing.

WilRon Holding AB är ett Investmentbolag med innehav av specifika bolag inom teknikbranscher med hög potential om värdetillväxt. WilRon’s management arbetar aktivt med sina innehav för att skapa industriledare genom både organiskt tillväxt och förvärv.

För vidare information, vänligen kontakta:
Henrik Lundell
VD Prototal AB
Tel: 036-38 72 42
Mail: [email protected]

David Mörk
VD WilRon Holding AB
Tel: 0727 240 272
Mail: [email protected]

Uppförandekod (Code of Conduct)