Elmia Subcontractor 2017

Välkommen till monter B02:34 för att ta del av våra nyheter samt möjligheter och begränsningar kopplade till 3D-Printing av plastdetaljer.