Mässa

Då mässan HighTech engineering i Göteborg tagit en annan form än vad som först pressenterats för oss, har vi beslutat att inte deltaga i denna. Detta oavsett vad tidigare utskick från både oss och Easyfairs säger. Som vanligt kommer vi att finnas i Jönköping i november på Elmia Subcontractor.