Med anledning av Coronaviruset, COVID-19

Viruset har inte påverkat Prototal GTP AB verksamhet, vår personalstyrka är intakt och vi producerar och levererar detaljer oförändrat. Vi följer löpande myndigheternas råd och riktlinjer och rättar vår verksamhet efter dessa.

Våra Kunder
Vi ser hittills inte någon märkbar effekt på inkommande order. I vår dagliga dialog med våra kunder så finner fortfarande merparten en begränsad påverkan av viruset på sin verksamhet.
Vi har starkt fokus på vårt kundlöfte och vår prioritet är att fortsatt leverera snabbt och på utlovad leveransdag. Vi har ingen aktivitet för att boka upp fysiska möten på plats hos kund för nuvarande.
Våra kundkontakter sker via Mail, Telefon och Skypemöten.

Våra Medarbetare
För att minimera risken för smitta och smittspridning har vi infört olika koncerngemensamma åtgärder såsom reserestriktioner, regler för karantän, information om hygienfaktorer som minskar risk för smitta och riktlinjer för fysiska kundbesök i våra lokaler.

Våra Leverantörer
Med anledning av att Coronaviruset numer är globalt så bevakar vi löpande våra leverantörer.
Ett särskilt fokus ligger på leverantörer av råmaterial, reservdelar och servicepersonal till vår maskinpark.
Våra leverantörer har meddelat att viruset inte påverkar vår tillgång till detta.