HD SLS, fördubblad kapacitet

                                         

GTP har nu två Formiga P100 på plats i Ystad. Maskinerna ger SLS-modeller med förbättrad detaljrikedom och jämnare ytfinish jämfört med traditionell SLS-teknik, perfekt för ”mindre” funktionsmodeller med krav på god skärpa. Godstjocklekar ner till 0,5 mm kan tillverkas.

Prototal förvärvar GTP

Prototal förvärvar GT Prototyper i Ystad

Efter WilRon Holding’s tillträde som ny ägare har Prototals verksamhetsinriktning förtydligats mot att utvecklas till en digital fabrik för plastkomponenter. Förvärvet av GT Prototyper är ett viktigt steg i denna inriktningsförändring.

GT Prototyper är, inom den additiva tillverkningsbranschen, ett tongivande företag med gott renommé avseende teknik och kvalité. Bolagets unika position inom branschen är underbyggd av ett tydligt kunderbjudande, ledande teknologi samt hög kompetens. Verksamheten har sin bas i Ystad och sysselsätter 15 medarbetare.

”Vi på Prototal är mycket nöjda med förvärvet av GTP. Det goda samarbete som vi haft genom åren med GTP, förstärks härmed till att utgöra en naturlig del av vår verksamhet. Inom ramen för Prototals nya verksamhetsinriktning – med ökat fokus på digital produktion av plastkomponenter innebär förvärvet av GTP att vi nu går från ord till handling” – beskriver Henrik Lundell, VD på Prototal

”Förvärvet av GTP kompletterar våra satsningar inom additiv tillverkning i Jönköping. Produktionskapaciteten inom GTP, i kombination med vår befintliga och tillkommande kapacitet i Jönköping, erbjuder marknaden ett omfattande utbud av industriella 3D-printers inom teknikerna SLA, SLS och MJP, fortsätter en nöjd Henrik Lundell.

”Prototals transformation är påbörjad. Vi fokuserar på renodling av verksamheten i syfte att skapa industriellt ledarskap inom prioriterade verksamhetsgrenar. Förvärvet av GT Prototyper skall ses som ett första initiativ inom segmentet Additiv Tillverkning av plastkomponenter. Fortsatta investeringar och konsolideringar inom detta segment ligger inom Prototals strategiska planer, beskriver David Mörk VD WilRon Holding.

Prototal omsätter 200 MSEK och har 130 anställda på 4 orter varav huvudfabriken i Jönköping har 70 anställda. Bolaget tillverkar prototyper och serieprodukter inom plast och var bland annat pionjären i Sverige inom 3D-Printing.

WilRon Holding AB är ett Investmentbolag med innehav av specifika bolag inom teknikbranscher med hög potential om värdetillväxt. WilRon’s management arbetar aktivt med sina innehav för att skapa industriledare genom både organiskt tillväxt och förvärv.

För vidare information, vänligen kontakta:
Henrik Lundell
VD Prototal AB
Tel: 036-38 72 42
Mail: henrik.lundell@prototal.se

David Mörk
VD WilRon Holding AB
Tel: 0727 240 272
Mail: david@wilron.se

Uppförandekod (Code of Conduct)

Ny version av magasinet FriForm

Utgåva 9 av GTP´s magasin FriForm, med artiklar kopplade till
additiv tillverkning, finns nu ute för allmän beskådning. Mycket nöje!

http://gtp.se/wp-content/uploads/2015/05/GTP_FriForm_2016_web.pdf

Elmia Subcontractor 2016

GTP söker två juniora beredare

GT Prototyper fortsätter expansionen inom additiv tillverkning

maskinerGT Prototyper (GTP) förvärvar inkråmet i Functional Parts, en dansk servicebyrå verksam inom additiv tillverkning. I och med köpet stärker GTP ytterligare sin position som ledande aktör inom additiv tillverkning i Skandinavien.

Kapaciteten inom SLS-produktion hos GTP, idag sex system, ökar nu avsevärt. Utöver en mängd kringutrustning innefattar förvärvet fem SLS-system i varierande storlekar, från tyska EOS, något som innebär en kapacitetsökning med cirka 50 procent. All teknik kommer att flyttas till GTP:s anläggning i Ystad, installation planeras under oktober.

”Företaget är inne i en fas av tillväxt och behöver ökad kapacitet. När all utrustning är installerad har vi ytterligare stärkt vårt erbjudande med att leverera förväntad kvalitet på utsatt tid”, säger Mikael Sohlberg, marknadsansvarig på GTP.

Efter förvärv och installation förfogar GTP över elva SLS-system, fyra P7:or, sex P3:or och en Formiga. Under en övergångsfas kommer säljaren av Functional Parts, Rolf Bergholdt Hansen, att finnas tillgänglig för att assistera i pågående projekt och säkra en smidig överflyttning av både kunder och teknisk utrustning.

”Att säljaren hjälper till med att föra över alla sina kundrelationer känns betryggande. Att vi nu dessutom får HD SLS-teknik installerad i huset sätter ytterligare spets på utbudet av tjänster från vår egen produktionsanläggning”, avslutar Mikael Sohlberg.

FDM-teknik tillbaka på GT Prototyper!

Muris Imsirovic, systemansvarig för FDM-tekniken, tillsammans med sina nya skyddslingar.

Muris Imsirovic, systemansvarig för FDM-tekniken, tillsammans med sina nya skyddslingar.

FDM, Fused Deposition Modeling, var den teknik för 3D-printning som GTP använde vid starten 1996. Efter bara några år ersattes FDM av SLA och SLS, men nu är alltså FDM-tekniken åter i huset!

Investeringen omfattar två stycken Fortus 450mc från Stratasys, med byggvolymen 406 x 355 x 406 mm. FDM-teknik liknar funktionen hos en limpistol; lager på lager matar uppvärmda munstycken fram både support- och detaljmaterial.

Måttnoggrannhet och formriktighet, t ex i form av plana väggar, är mycket god. Behovet av efterbehandling är relativt litet, mindre detaljer kan levereras dagen efter order. Om man jämför FDM med andra metoder är detaljernas upplösning något reducerad och tiden för tillverkning av ett större antal detaljer längre.

Så, varför FDM-teknik? Den växande användningen av additiv tillverkning innebär nya applikationer, många gånger med unika kravspecifikationer. FDM-teknik har ett brett utbud av termoplastiska material, metoden erbjuder produkter av ”rätt” plast. Materialegenskaper som sticker ut är t ex UV-beständighet, statiskt avledande,
 FDA-godkännande och förbättringar kring flamsäkerhet och värmetålighet.

Enstaka modeller av unika material, fixturer och jiggar samt småskalig produktion med särskilda materialkrav rimmar väl med FDM. Ett annat användningsområde blir att fungera som produktionsresurs, till exempel åt slutanvändare och andra servicebyråer.

Materialutbud på GTP:

ABS M30 – Standard ABS-plast.
ABS ESD7 – Statiskt avledande (t ex montage av elektronik).
ASA – UV-stabil. Ger mycket fina ytor.
PA – Genomfärgad svart (Nylon 12).
PC – Styrka, goda mekaniska egenskaper. Värmetåligt.
Ultem 9085 – Värmetåligt, flamsäkert (t ex flygbranschen).
Ultem 1010 – Livsmedel, godkänt enligt FDA (ännu inte enligt EU).

Anders Tufvesson & Lasse Gistorp

P.S.  Vi ses på Plastteknik Nordic 2016 på Malmömässan, 13 – 14 april!
Vi finns i monter A 03.

Vi förstärker på marknadssidan!

GTP_Mikael_SohlbergFrån och med den 1 mars är Mikael Sohlberg en av oss på GTP i Ystad. Mikaels uppdrag är i första hand att vara nära marknaden samt att vara ett bollplank i såväl tekniska som ekonomiska frågor inom området 3D-utskrifter. Kontakter med och besök hos våra kunder, stora som små, befintliga som nya, kommer att vara en viktig del av arbetsdagen.

Närmast kommer Mikael från vår samarbetspartner Prototal PDS, där han under 20 år arbetat i en rad olika roller – från projektledning och marknad/försäljning till VD. Under åren har Mikael arbetat upp ett mycket djupt branschkunnande, till stor nytta för GTP och för våra kunder.

Mikael kommer att ha västgötska Källby som utgångspunkt, en central placering, där det faktiskt är ungefär lika långt till Malmö, Stockholm och Oslo.

Du kan träffa Mikael redan 13-14 april på Plastteknik Nordic i Malmö. Både han och vi andra finns i mässmonter A 03.

Hör gärna av dig om du har några frågor. Mikael når du på mikael@gtp.se eller 070-511 12 75.

Anders Tufvesson & Lasse Gistorp