GT Prototyper byter namn!

GT Prototyper AB byter namn till Prototal GTP AB!

I övrigt sker inga förändringar i våra företagsuppgifter.

Namnbytet gäller ifrån 13/12 2019.