GT Prototyper fortsätter expansionen inom additiv tillverkning

maskinerGT Prototyper (GTP) förvärvar inkråmet i Functional Parts, en dansk servicebyrå verksam inom additiv tillverkning. I och med köpet stärker GTP ytterligare sin position som ledande aktör inom additiv tillverkning i Skandinavien.

Kapaciteten inom SLS-produktion hos GTP, idag sex system, ökar nu avsevärt. Utöver en mängd kringutrustning innefattar förvärvet fem SLS-system i varierande storlekar, från tyska EOS, något som innebär en kapacitetsökning med cirka 50 procent. All teknik kommer att flyttas till GTP:s anläggning i Ystad, installation planeras under oktober.

”Företaget är inne i en fas av tillväxt och behöver ökad kapacitet. När all utrustning är installerad har vi ytterligare stärkt vårt erbjudande med att leverera förväntad kvalitet på utsatt tid”, säger Mikael Sohlberg, marknadsansvarig på GTP.

Efter förvärv och installation förfogar GTP över elva SLS-system, fyra P7:or, sex P3:or och en Formiga. Under en övergångsfas kommer säljaren av Functional Parts, Rolf Bergholdt Hansen, att finnas tillgänglig för att assistera i pågående projekt och säkra en smidig överflyttning av både kunder och teknisk utrustning.

”Att säljaren hjälper till med att föra över alla sina kundrelationer känns betryggande. Att vi nu dessutom får HD SLS-teknik installerad i huset sätter ytterligare spets på utbudet av tjänster från vår egen produktionsanläggning”, avslutar Mikael Sohlberg.