Uppdaterat materialdataspecifikationer för SLA & SLS material