Arcontia

Inte röra!

Du ser dem allt oftare och du kanske själv är en av dem: människorna som viftar lite med ett kort framför en appa- rat på bussen, så piper det och de sätter sig på ett säte. De flesta av oss börjar nog bli välbekanta med ”beröringslös” betalning, s k smart cards. I Sverige är det främst biljettbetalning på tåg och bussar som slagit igenom och då används normalt ett kort, knutet till den aktuella trafikoperatören. På stark frammarsch är också EMV–betalningar (EMV = Europay, Mastercard, VISA), där man vid betalning av mindre summor i en butik gör en beröringslös betalning, utan att slå någon kod eller skriva under. Ett snabbt och effektivt sätt att betala och tekniken kan sitta i ett kreditkort eller i mobiltelefonen.

En av de ledande i branschen

Arcontia Technology AB, med säte i Västra Frölunda, arbetar sedan mitten av 1990–talet med smart card–teknologi och är ett av de ledande företagen inom området. Marknaden är till 90–95 procent internationell och man levererar läsare och terminaler till systemleverantörer i ett 40– tal länder över hela världen. – Efterfrågan på den här typen av betalsystem är mycket stor, berättar Lars Olsson, product manager på Arcontia. Vi utvecklar och levererar såväl mjuk- som hårdvara till smart card-läsare, från ”lösa” teknikdelar till fullt kapslade läsare, färdiga att montera i sin miljö.

Tydlig trend

Trenden mot ett kontantlöst samhälle är tydlig, bland annat i Sverige. På många busslinjer är det t ex inte längre möjligt att betala kontant. En omläggning till smart card-betalning i ett stadsbussnät är en ganska omfattande sak. I till exempel Helsingfors, en stad med ca 600.000 invånare, behövs 4–5.000 läsare på bussar och hållplatser, men såväl ekonomiskt som säkerhetsmässigt är det i längden en god affär.

Snabb utveckling

Utvecklingen går hela tiden framåt och både när det gäller biljett- och EMV-betal- ning tillkommer hela tiden olika interaktiva möjligheter i läsare och terminaler. I den nya ARC3300 T5 kan resenären både betala sin resa och fylla på sitt smart card. Betalning görs med ett vanligt kreditkort. Enhetens touchscreen och tryckknappar kan också utnyttjas för utökad kommunikation.

Prototypen ett viktigt utvecklingssteg

På Arcontia är produktutveckling ett kon- tinuerligt projekt. Tekniken ger hela tiden nya möjligheter och kunder och samarbets- partners kommer med nya önskemål om funktioner. – Vi har samarbetat med GTP i ett antal år nu, säger Lars. När vi tar fram nya ter- minaler är det viktigt att de fungerar ur alla aspekter, både mjukvara och hårdvara. – En smart card-läsare måste vara användarvänlig, ha ett användargränssnitt som gör folk positivt inställda till tekniken. Man kan också säga att den ergonomiska röra! utformningen blir en del av gränssnittet. tande fälttester. Att Prototyper används vid framtagning av kåpor och hus till terminalerna för att:
■ verifiera funktioner och användargränssnitt i sin helhet
■ verifiera passformen i ”skalet”
■ verifiera och testa montering av tekniken

Spar tid och pengar

– GTP har dessutom hjälpt oss att ta fram pilotserier på 20–30 enheter, någon gång upp till 50 enheter, för att göra mer omfattande fälttester. Att kunna göra utvärderingar och tester innan det är dags för formverktyg är oerhört värdefullt. Förändringar efter färdiga formverktyg ställer sig både kostsamt och tidsödande.
– Vi har också fått hjälp med att ta fram mockups, alltså rena ”eye- catchers”, för att visa upp och visualisera en idé eller ett koncept. Kanske första ste- get på en ny produkt, där både vi och kund behöver något påtagligt att diskutera kring.