Koenigsegg

Från noll till färdigt på en vecka

Friformsframställning av färdigprodukter blir allt vanligare. Primärt handlar det om plastdetaljer, men också efterfrågan på prototyper och småserier av metalldelar i aluminium, magnesium och zink ökar markant. En metallprodukt kan inte ”skrivas ut” i en slA- eller sls-maskin på normalt sätt, utan här engagerar vi specialiserade underleverantörer.

Börjar med SLS-modell

Vi tar diodlisten till strålkastarna på Koenigsegg Agera som exempel, en komplicerad produkt med höga finishkrav. Arbetet börjar med att GTP tar fram en master av diodlisten för gjutning i aluminium, alltså en helt normal SLS-modell i polystyren. Modellen skickas till Formkon i Danmark, ett av de ledande företagen i Skandinavien för framställning av metalldelar från SLS-modeller.

Gjuts in i gips

På Formkon packas nu SLS-modellen in i gips och läggs in i en ugn. I ugnen bränns ”gipspaketet” enligt en bestämd temperaturcykel, som dels härdar gipset och dels smälter/bränner ut SLS-modellen. Kvar blir en gjutform av gips. Med denna metod, kan vi gjuta saker som är helt omöjliga med traditionell teknik, berättar Lars Høy på Formkon.

Aluminium under vacuum

Gipsformen sätts under vakuum och fylls med flytande aluminium. Efter nedkylning slås gipsformen sönder och kvar finns en detalj i aluminium, identisk med den ur- sprungliga SLS-mastern. Den gjutna detaljen rensas från gipsrester och gjutgrader tas bort. När efterbearbetningen är klar, levereras belysningsdetaljerna till Koenigsegg för vidare ytbehandling och montering i en ny Agera.
– Koenigsegg, med mindre serier och höga kvalitetskrav, är ett typexempel när denna produktionsprocess är perfekt, konstaterar Lars Høy på Formkon.

Komplexa detaljer

– Fördelen med denna metod, förklarar Lars, är att det inte behövs några verktyg och att vi kan gjuta mycket komplexa detaljer. Allt
vi behöver är en master från GTP och alla ”omöjligheter” som GTP kan producera
i sina SLS-maskiner, kan vi sedan gjuta i aluminium, magnesium eller zink.
– Som standard gör vi också en värmebehandling, för att förbättra metallens mekaniska egenskaper. Och hela processen, med Formkons och GTP:s insatser, tar mellan en och två veckor.