Watreco

Watreco AB i Malmö har fram till nu varit ett forsknings- och innovationsbolag, som utvecklat prototyper och produkter enligt principen ”från naturen till industrin”. Primärt utvecklar man produkter inom vattenbehandling, baserade på teknikplattformen VPT – Vortex Process Technology – och den patenterade vortexgeneratorn. Bolaget lägger nu ett starkare fokus på marknaden och därmed även produktionen av högkvalitativa produkter för sina kunder.

Lära av naturen

Curt Hallberg, som är forsknings- och utvecklingschef på Watreco, har länge varit intresserad av naturens sätt att lösa problem och hur flora och fauna har utvecklats. Området kallas Biomimitik.
– Naturens tekniker har mycket att lära oss, men det kräver ett öppet sinne och tvärvetenskaplig förståelse för att kunna omsätta det i teknik som vi människor kan använda.
När hans arbetsgivare inom försvarskoncernen Celsius lade ner verksamheten i Skåne, fann Curt att han plötsligt hade tid att utveckla sina tankar inom vortexteknologin. Han och några likasinnade började ta sig an problem och möjligheter, inspirerade av bland annat Viktor Schauberger, en österrikisk skogvaktare, filosof och uppfinnare, som i början av 1900-talet intresserade sig för naturliga virvelgeneratorer hos t ex fiskar. En annan inspirationskälla var tromben, en naturlig vortexrörelse med extrem energi.

Från princip till produkt

1990-talet fram till omkring 2010 ägnades åt utveckling av såväl teknik som användningsområden.
– När vi väl lyckats utforma och förfina vår vortexgenerator, var det lite av ”teknik söker applikationer”, minns Curt. Och patentet var säkrat!
I vortexgeneratorn skapas en virvel av vatten – eller någon annan vätska – med hög hastighet. Virveln skapas med hjälp av specifikt utformade kanaler och generatorns noggrant utformade geometrier. Vattnet rör sig längs väggarna, medan andra partiklar och luft samlas i virvelns mitt och kan avskiljas.
– Vi var ju naturligtvis inte alldeles ute i det blå när det gällde applikationsområden, men vägen till kommersialisering är inte alltid spikrak, fortsätter Anders Lindskog, VD på Watreco.

Energibesparing i ishallar

Vad man konstaterat vid tester med vatten som behandlats i en vortexgenerator är t ex att grödor växer bättre och ger högre avkastning, att vatten fryser till is snabbare och att man kan avkalka vatten effektivt.
– Idén att ge oss in på området is, ledde oss till Rosengårds ishall i Malmö, berättar Anders, och här började vi ett samarbete med några mycket engagerade istekniker.
En vortexgenerator monterades på en ismaskin och man provade sig fram. Vad man så småningom kunde konstatera var att:

• isen fryser snabbare
• isen fryser vid lägre vattentemperatur
• isen blir starkare och segare.
• isen blir klarare (linjer och reklam syns bättre)
• det blir mindre energikrävande att bevara isen

– Vortexbehandlat vatten är annorlunda och har lättare att kristalliseras när det fryser till is, förklarar Curt. När de små bubblorna är borta ändras vattnets viskositet så att det flyter ut lättare, vilket gör att isen kan läggas med en betydligt lägre vattentemperatur än tidigare. Den optimala temperaturen på läggvattnet är ca +18ºC, att jämföra med ca +50°C på traditionellt sätt.

Affärsområde Realice

När isen läggs från grunden med vortexbehandlat vatten får man den största energibesparingen. Vattnet är då maximalt avluftat från isolerande luftbubblor, något som ger en mindre energikrävande transport av värme genom isen.
Is blev nu ett eget affärsområde med namnet Realice. Ett system för en ishall kostar ungefär 150.000 kr, men kostnaden ska normalt vara insparad på ett år. Av Sveriges ungefär 350 ishallar har hittills ca 40 installerat Realice-system. Systemet har också testats på rodelbanor med bra resultat.

Kalkens fiende

Vad man också konstaterade i Rosengårds ishall, var att avlagringarna av kalk i uppsamlingsutrymmet för isskrapet minskade, liksom igenkalkningen av ismaskinernas munstycken.
Detta ledde vidare till ett annat applikationsområde – förhindrande av förkalkningar i vattenburna system, t ex för kyltorn. Det vatten som används för kylning av tornens kylslingor drabbas hårt av kalkavlagringar. Det är ett tidsödande arbete med både kemikalier och fysisk bearbetning, för att bli av med kalken.
Vid tester med vortexbehandlat vatten fann man att avlagringarna upphörde, det till och med löste upp gammal kalk.
– Här finns mycket intressanta applikationsområden för framtiden, säger Curt. Tänk bara på alla diskmaskiner, tvättmaskiner och toaletter, överallt där man har problem med kalkavlagringar.

Watreco och GTP

Curt hade arbetat med GTP i några projekt under Celsius-tiden och samarbetet togs upp igen när de första vortexgeneratorerna tillverkades. GTP tog fram ”gjutformar till gjutformar” med SLA-teknik, en lite omständlig metod. De senare, smäckrare modellerna var ett tillverkningsproblem redan från början. Det handlar om en mycket komplicerad geometrisk struktur, som inte låter sig formsprutas eller gjutas.
När Curt och Anders besökte GTP:s monter på en mässa, fick de se ett verktyg för slakteriindustrin som GTP serieproducerar och som bara kan tillverkas med additiv tillverkning – det går helt enkelt inte på annat sätt. Likheterna i tillverkningsproblematik var uppenbara – nu hade Watreco hittat tillverkningsmetoden som klarade av vortexgeneratorn!

Vortexgenerator för mixning

Om man vänder på principen i generatorn, får man istället för avskiljning och avluftning en mycket effektiv blandare/mixer. Detta kan användas för att blanda vätskor eller för att blanda vätskor och gaser. Ett exempel är syresättning av vatten i dammar och andra vattenvolymer, t ex avloppsreningsverk.
– Att tillverka FlowMixern, som vi numera kallar den, berättar Anders, måste också ske i ett stycke. Alltså ett arbete som bara GTP klarar ut!