SLS

Prototyper tillverkade med Lasersintring (SLS) är först och främst tänkta som fullfunktionsprototyper. Läs mer

6 st Eosint P7xx

Arbetsområde: 700x380x580mm
Typisk noggrannhet: +-0,20mm/100mm
Minsta väggtjocklek: 0,60mm

6 st Eosint P3xx

Arbetsområde: 340x340x620mm
Typisk noggrannhet: +-0,20mm/100mm
Minsta väggtjocklek: 0,60mm

2 st Eosint P100 Formiga

Arbetsområde: 250x200x330mm
Typisk noggrannhet: +-0,10mm/100mm
Minsta väggtjocklek: 0,50mm

3 st Vanguard

Arbetsområde: 370x320x400mm
Typisk noggrannhet: +-0,20mm/100mm
Minsta väggtjocklek: 0,60mm

SLA

Stereolitografi var den först kommersiellt utnyttjade AM metoden på marknaden. Läs mer

3D SYSTEMS ProJet HD 7000

Arbetsområde: 381x381x260mm
Typisk noggrannhet: +-0,025mm
Minsta väggtjocklek: 0,10mm

3D SYSTEMS SLA 5000

Arbetsområde: 508x508x400mm
Typisk noggrannhet: +-0,10mm
Minsta väggtjocklek: 0,35mm

3D SYSTEMS iPro 8000

Arbetsområde: 750x650x550mm
Typisk noggrannhet: +-0,05mm
Minsta väggtjocklek: 0,15mm

FDM

Fused Deposition Modeling (Extrudering). Flera olika termoplastiska material, typiska applikationer är fixturer, jiggar och fåstycksproduktion. Metodern erbjuder hög mått- och formriktighet. En applikation med krav på specifika termoplastiska egenskaper gör många gånger att valet faller på FDM-teknik. Även om tidigare problem med s k ”delaminering” numera har arbetats bort så är hållfastheten i Z-led något reducerad, ca 50-80% jämfört med styrkan i X & Y. Vid behov av flertalet modeller erhålls i princip alltid bättre prisbild via AM-teknik som baseras på pulver, t ex SLS-teknik.

PolyJet

Polyjet är en metod inom 3D-printing som använder flytande akrylat som basmaterial. Hög detaljrikedom och fin ytfinish är några av metodens uppsidor. Metoden ger även möjlighet till 2K-utskrifter (mjuk och hård i kombination) alt. mjuka och hårda material var för sig. Bland de mjuka materialen erbjuds hårdheter från 27° upp till 95° Shore A. Nämnas ska att de mjuka akrylat-materialen har stora mekaniska begränsningar jämfört med vad som kan erhållas via vakuumgjutning och formsprutning.