Att tänka på – vår guide till dig för en bättre förståelse kring SLS-, SLA- och FDM-teknik.

Additiv tillverkning (AT) är en fantastisk teknologi. Som konstruktör har man friheten att skapa exakt den detalj man vill utan att behöva tänka på de begränsningar som finns kopplade till traditionella tillverkningsmetoder. Komplexitet driver varken kostnad eller tid, det finns dock några saker man måste veta och tänka på före man beaktar additiv teknik som tillverkningsmetod.

Geometri & tid

För att få ut mesta möjliga av AT så finns några kriterier som är bra att ha koll på. Hur vet man om produktens geometri lämpar sig för AT? AT lämpar sig bäst för komplicerade och svåra geometrier. Enkla geometrier med raka ytor blir ofta både billigare och bättre t ex genom att fräsa. En anledning att ändå beakta AT är om en detalj ingår i paket tillsammans med andra, den totala kostnaden stiger då marginellt. En annan avgörande faktor kan vara tiden, AT är ofta betydligt snabbare än traditionell tillverkning.

Materialval

Tillgängliga material är färre än om man t. ex. jämför med formsprutning, skärande bearbetning o.s.v.  Själva teknologin gör att denna begränsning inte är helt enkel att övervinna.

Med SLS-teknik (lasersintring) sintras (inte smälts) pulverpartiklar av termoplast till en solid detalj. Processfönstret för denna teknik är avsevärt snävare än t.ex. för formsprutning och utesluter plaster med för smala processfönster. Polyamidkvalitéer som PA12, PA11 och PA6 har visat sig fungera bra, även PP och TPU finns att tillgå. Förutom de termiska egenskaperna ska materialet vara möjligt att tillverka som ett friflytande pulver med kontrollerad partikelstorlek.

SLA-teknik bygger upp detaljer genom att en laser, med en viss våglängd, härdar ett UV-känsligt material. Tekniken är låst till flytande härdplaster, ofta epoxy, med alla dess för- och nackdelar.

Med FDM-teknik matas en tunn tråd av termoplast fram till ett munstycke, materialet smälts och extruderas. Att smälta plast på detta sätt är betydligt enklare, än att bygga m.h.a. laser, vilket också visar sig i den materialflora som tekniken erbjuder. Upplösning och skärpa blir något reducerad jämfört med övriga tekniker.

Teknikval

Faktorer som geometri, antal, tid och ev. övriga krav påverkar alla vilken metod som bör väljas. Ett generellt svar kring den ”mest lämpade metoden” är därför inte möjligt att ge. Mera detaljerad information om respektive metod finns nedan som pdf.

SLS_Att_Tänka_På
SLA_Att_Tänka_På
FDM_Att_Tänka_På