Dataöverföring

Hur överför jag mina data? Och i vilka format? GTP klarar de flesta förekommande format och metoder, men här är en liten vägledning.

E-mail

Packa helst filerna med PKZIP eller WINZIP. Har du annat komprimeringsprogram, hanterar vi det också.

ENGDAT ODETTE

Ring GTP för uppläggning av profil.

FTP

Ring GTP för tilldelning av password och inloggningsrutiner. Saknar du FTP-klient (program) tillhandahåller GTP detta.

CD/DVD

Normala skivor, CD eller DVD.

Dessa filformat kan du använda

.STL

Stereolitografifil, som består av fasetterade ytor. Toleransen de flesta CAD-system kräver, är en kordahöjd, d v s normal-avståndet från planet fasetten bildar, till verklig yta. Försök hålla en tolerans på ca 0,01 mm, för att få en så noggrann prototyp som möjligt. Formatet ska vara binärt.

.IGS

IGES-fil. Filformat bestående av ytor och kurvor, som matematiskt beskriver exakt hur 3D-modellen ser ut.
Från många CAD-system föredrar vi filer i detta format, eftersom stl-översättaren i dessa system inte skapar tillfredsställande data.

.VDA/FS

VDA-fil. Standardformat framtaget för bilindustrin.

.XMT/.XMb

Parasolidsfil. Beskrivning av solider och ytor, som används av alla parasolidsbaserade solidmodelleringssystem, t ex Unigraphics, SolidWorks, Solidedge och Microstation.

.SAT

ACIS-fil. Detta format används av alla ACIS-baserade solidmodel- leringssyetem, t ex Autodesk-produkter, IronCad, Solid Designer samt äldre Microstation och Solidedge.

.STP/.STEP

STEP-fil. En mer komplett standard än IGES, för beskrivning av ytor och solider. Standarden utvecklas fortlöpande.

.EXP/.MODEL

Catia V4 exportfiler samt nativa modeller. Både exactsolider, ytmodeller och volymer är möjliga att ta emot.

Övriga

GTP tar emot ytterligare fler filformat. Vilket format vi
föredrar från just ditt CAD-system, beror bl a på versionen på systemet. Ring eller maila för en exakt uppgift!