Friformsmodeller i sjukvården

När GTP för en del år sedan började arbeta med medicinska friformsmodeller var tekniken helt ny i Sverige. Metoden praktiserades redan då i t ex Tyskland och USA. Sedan starten i Sverige, har ett pedagogiskt arbete bedrivits, där målet är att få tekniker och läkaren att tala samma språk. De naturliga kontaktytorna har så gott som helt saknats. Medicinska friformsmodeller kan exempelvis användas för att optimera operationssnitten, allt för att undvika skador på nervbanor. En skalle kan t ex köras fram i en färg, nervbanorna i en annan. På så sätt framgår de mest kritiska ställena exakt och operationen kan genomföras med mycket större säkerhetsmarginaler.

Data från patientens CT-scanning konverteras till en STL-fil med hjälp av en speciell programvara. Därefter skapas modellen i den utrustning och med den teknik som är bäst lämpad i det aktuella fallet. Affärsidén har från början varit att hålla högsta möjliga servicegrad.

T ex är leveranstiderna extremt korta – en order handläggs omgående och leverans av modellen kan ske inom två till tre dagar.

Vill du veta mer?

Beställ ”GTP:s Lilla blå” på medica@gtp.se. Där får du veta lite mer om de tekniska kraven och specifikationerna.

Intervju med Övertandläkare Anders Westermark – Friformsmodellens främste förespråkare

– Jag är helt övertygad om att tekniken med 3D-modeller kommer att slå igenom inom sjukvården. Den måste komma, om den inte redan är här. Läkarkåren känner i många fall inte till de unika möjligheter som idag finns. När de väl får den delvis nya tekniken presenterad, väcker den stort intresse och berättigad respekt. Kalla mig gärna för friformsmodellens missionär. Övertandläkaren Anders Westermark, specialist på käkkirurgi och verksam på Karolinska sjukhuset, tar emot på sitt tjänsterum. Han ser sig som en entusiastisk pionjär, fungerar som något av ett språkrör och ett ovärderligt stöd i utvecklingsarbetet av friformsmodeller för sjukvården. Ett arbete som sedan en tid tillbaka bedrivs i samarbete med GTP i Ystad. – Branschen ser säkert möjligheterna, problemet är som alltid med något nytt; att få ut budskapet till användarna, dvs läkare och tandläkare. Det finns så många användningsområden för den här tekniken och som vanligt är det bara vår fantasi som sätter gränserna.

– Kroppsdelar kan avbildas och återskapas. – Operationer kan förberedas på ett nytt, tids- och resurssparande sätt. – Möjligheter att testa instrument och skapa specialanpassade hjälpmedel. – Tredimensionella modeller ger ökad förståelse för patienter och anhöriga inför planerade operationer. – Ger möjlighet att ”träna” inför planerade operationer. – Utmärkta som undervisningsmaterial i den pedagogiska verksamheten.

Listan kan göras hur lång som helst och Anders Westermark fortsätter. – Vi kan provsåga, testa instrumentering för att se om valt tillvägagångssätt gav önskat resultat. Vid käkfrakturer, där titanimplantat tillverkats på plats med patienten sövd och öppnad, kan vi med hjälp av plastmodellen i stället tillverka implantatet i god tid innan. Den totala operationstiden minskar naturligtvis avsevärt, kortare narkostid och riskexponering för patienten. För att inte tala om tidsbesparingen, något alla verkligen jagar idag och inser värdet av. Lars Gistorp, teknisk chef på GTP, berättar att tekniken är säker med praktiskt taget obegränsad formfrihet. Idag finns biokompatibla modellmaterial som är godkända för medicinsk användning och resultatet är överväldigande. – Vi kan tillverka modeller av alla tänkbara skelettdelar och har sintermaterial godkända för implantat.

Eller benprotein, som stimulerar nybildning av ben inbakat i polymermatrisen, då får ortopedin plötsligt en ny dimension, trafikskador och skelettdeformationer blir mycket enklare och skonsammare att åtgärda. Att lägga upp en effektiv operationsstrategi från en tredimensionell modell, mot tidigare från en platt röntgenplåt/dataskärm, är naturligtvis också mycket lättare. GTP:s ambition med friformsmodellerna är att presentera ett nytt tankesätt, övertyga svensk sjukvård om att tekniken bör ha en självskriven plats i modern sjuk- och patientvård. Fördelarna är så uppenbara, både i form av kosnadsbesparingar och effektivisering. I kombination med ökad patientsäkerhet och därmed mindre lidande, bör argumenten vara nog så goda. Tekniken finns. Nu är det up till läkarkåren att till sig nyheterna, se möjligheterna. Att redan idag använda framtidens arbetssätt.

Att tänka på!

Spara på undersökningen i sin helhet. Framförallt om det är första gången ni skickar data till oss.
Patienten måste vara helt stilla under hela undersökningen för att undvika distorsion i datan.
Arkivera om möjligt datan okomprimerad (rådata) för att få så bra kvalitet på modellen som möjligt.
Tänk på att hög upplösning går att filtrera ner till lämplig upplösning, medan en för grov upplösning från början alltid resulterar i en grov modell.

Scan parametrar: Axiell eller Spiral

Gantry tilt: 0 Scan intervall (Scan spacing): 1mm Skikthöjd (Slice thickness): 1mm Algoritm: Standard MA/KVP: 200-150 MA/120KVP Stigning (Pitch): 1:1 Inneslutet plan skall vara parallellt med släden (gantry).

Supporterade media

CD-R, CD-RW DVD-R, DVD+R, DVD+RW 4mm DAT tape: DDS1-DDS4 okomprimerat TAR format. E-mail: medica@gtp.se FTP: ftp.gtp.se Ring eller maila för upprättande av specifik login. Skicka data helst i DICOM-format, då detta normalt sett fungerar utan problem. Kontakta oss om ni är osäkra på vilken data som skall sändas.