SLA – stereolitografi

Stereolitografi var den första kommersiellt utnyttjade AM-metoden (Additive Manufacturing) på marknaden.
GT Prototyper har jobbat med SLA-teknik sedan 1996. Sedan 2000 förfogar vi över tre SLA-system, alla från 3D Systems. Stereolitografi är den mest noggranna metoden för additiv tillverkning, måttavvikelsen är sällan mer än 0.1 mm. Metoden är t ex därför det självklara valet om modellen ska användas som master i en efterföljande process (t.ex. vakuumgjutning, gipsgjutning etc.). SLA-modeller är skörare jämfört med SLS- & FDM-teknik men har betydligt bättre skärpa och ytfinish.

 

Att förknippa SLA-modeller med sprödhet, känslighet mot UV-ljus och fukt är inte korrekt, dagens epoxy-material har utvecklats till att vara allt annat än det. Värmetåligheten är dock klart begränsad, se fliken Material för mera information. Prisbilden baseras på höjd och detaljvolym. Tid för tillverkning per modell är inte linjär med SLA-teknik, det tar således inte dubbelt så lång tid att tillverka två modeller samtidigt jämfört med en ensam. Förhållandet innebär i sin tur att det finns prismässiga fördelar med att tillverka paket med många detaljer på samma gång.

Klassificering

First Class / Klass A

Prototyper i denna klass blir preparerade på följande sätt:
– Verifiering av filunderlag, kontroll/reparation av fasettering, trimning, tätning m.m.
– Skiktning och preparering för maskinen.
– Körning i maskinen med 0.10 mm skikt.
– Tvätt och verifiering.
– Rensning av all support.
– Noggrann kontroll och nerputsning av utvändiga trappsteg, allt ovan med filunderlaget som referens.
– Ev. detaljsegment som maskinen p.g.a. teknik inte klarar av att bygga, byggs upp för hand och verifieras mot filunderlaget.
– Blästring och kontroll av ytor plus eventuell slutfinish och blästring för att uppnå perfekta ytor.
– Kontrollmätning och dokumentation.
– Leverans.

Designers Class / Klass B

– Verifiering av filunderlag, kontroll/reparation av fasettering, trimning, tätning m.m.
– Skiktning och preparering för maskinen.
– Körning i maskinen med 0.10 mm skikt.
– Tvätt och verifiering.
– Rensning av all support.
– Ev. detaljsegment som maskinen p.g.a. teknik inte klarar av att bygga, byggs upp för hand och verifieras mot filunderlaget.
– Kontrollmätning och dokumentation.
– Leverans.

Tekniska data

Materialspecifikationer

Teknikförklaring SLA

Tekniken bygger på samma principer som alla Rapid Prototyping metoder d.v.s att man skiktar en CAD-modell med en speciell mjukvara i tunna lager (normalt 0.1mm). I de områden som bildas skapar man ett raster som styr en laser. Före maskinstart placerar man en plattform precis under ytan i ett bad bestående av UV härdande, flytande epoxi. Lasern belyser sedan det område som beskrivs med det tidigare skapade kör­programmet, varpå epoxi materialet härdar. När ett lager är härdat sänker man plattformen en lagertjocklek och belyser nästa lager. På detta sätt fortsätter man tills hela prototypen är härdad. De första tio millimetrarna man byggt består av en stödstruktur som gör det möjligt att få bort prototyperna från plattformen. Efter att prototyperna har tagits upp ur badet, tvättas de och all stödstruktur tas bort. En efterhärdning tar sedan vid i en UV-ugn. Därefter putsas och kontrolleras prototyperna före leverans.