SLS – Selektiv Lasersintring

Detaljer tillverkade med lasersintring (SLS) är först och främst tänkta som modeller med funktion. I jämförelse med t ex Stereolitografi (SLA) är SLS-modeller avsevärt segare och starkare, de har dock sämre skärpa, upplösning och ytjämnhet. Temperaturtåligheten är hög, ca 165°C.

SLS-modeller är ett givet alternativ till vakuumgjutning, förutsatt att man då kan acceptera reducerad skärpa, ytfinish samt förstärkning med fiber. Vid behov kan SLS-modeller infärgas, görs som eftertempo. Prisbilden för SLS-modeller ligger lägre jämfört med SLA-modeller. Prisbilden är inte linjär, den varierar beroende på bygghöjd, detaljvolym och antal detaljer.

Teknikförklaring

Tekniken börjar med, och bygger på, att en mjukvara skiktar CAD-modellen i lager om 0,1-0,12 mm. I de tvärsnitt som bildas genereras ett raster, SLS-maskinen styr sedan lasern över pulverbädden i enligt med dessa. Pulvret hettas upp till precis under sin smältpunkt. När lasern träffar ytan smälter (sintrar) pulvret ihop. Effekten på lasern är anpassat för att smälta aktuellt lager plus ett par hundradels millimeter ner i det tidigare. När lagret är färdigt sänks behållaren med den färdigsintrade delen en lagertjocklek, en s.k. recoater går över ytan och stryker ut ett nytt lager med pulver. Processen fortsätter tills sista lagret är sintrat. Efter avslutad sintring kyls kakan av någon timme i maskinen, den lyfts sedan ut och kylprocessen fortsätter. Total tid för kylning kan vara lika lång som själva byggnationen (flera dygn). När kylningen är färdig ”gräver” man fram de färdigsintrade modellerna och de rensas, blästras och kontrollmäts före leverans.

Not.: SLS är ett reg. varumärke från 3D Systems Inc.

6 x eos P7´, arbetsområde 700x380x580 mm.
6 x eos P3´, arbetsområde 340x340x620 mm.
1 x eos P1´, arbetsområde 250x200x330 mm.
3 x Vanguard , arbetsområde 370x320x400mm.

Materialspecifikation_SLS