Vi förstärker på marknadssidan!

GTP_Mikael_SohlbergFrån och med den 1 mars är Mikael Sohlberg en av oss på GTP i Ystad. Mikaels uppdrag är i första hand att vara nära marknaden samt att vara ett bollplank i såväl tekniska som ekonomiska frågor inom området 3D-utskrifter. Kontakter med och besök hos våra kunder, stora som små, befintliga som nya, kommer att vara en viktig del av arbetsdagen.

Närmast kommer Mikael från vår samarbetspartner Prototal PDS, där han under 20 år arbetat i en rad olika roller – från projektledning och marknad/försäljning till VD. Under åren har Mikael arbetat upp ett mycket djupt branschkunnande, till stor nytta för GTP och för våra kunder.

Mikael kommer att ha västgötska Källby som utgångspunkt, en central placering, där det faktiskt är ungefär lika långt till Malmö, Stockholm och Oslo.

Du kan träffa Mikael redan 13-14 april på Plastteknik Nordic i Malmö. Både han och vi andra finns i mässmonter A 03.

Hör gärna av dig om du har några frågor. Mikael når du på mikael@gtp.se eller 070-511 12 75.

Anders Tufvesson & Lasse Gistorp