Anders Tufvesson

VD, ägare, grundare. Arbetar med företagsledning, ekonomi, budget, försäljning, framtid. Bakgrund: Verkstadstekniker, verktygskonstruktör, formverktyg, CNC-beredning. Lärare och senare VD för Verkstadstekniskt Centrum VTC i Ystad. På GTP sedan starten 1996.

Niclas Nilsson

Ansvarar för produktionsplaneringen, ser till att allt produceras och levereras i rätt tid. Kan alla funktioner inom företaget. Säkerhetsansvarig på GTP – larm, brand, inbrott. Bakgrund: Verkstadsteknisk utbildning, inriktning verktygsmakare. Vidareutbildad inom CNC-beredning. Arbetat på Verkstadstekniskt Centrum VTC i Ystad. På GTP sedan starten 1996.

Bo Nilsson

Modelltekniker, blästrare finishavdelningen. Blästrar detaljer vid tömning av SLS-/SLA-maskinerna. Putsar och slipar detaljer inför leverans. Monterar tillverkade komponenter till färdiga produkter. Ansvarar för det praktiska handhavandet av SLS-/SLA-maskinerna, tömmer och startar om, fyller på epoxi och pulver. Bakgrund: Formsprutningstekniker, internationella fortbildningar hos leverantörer av formsprutningsutrustning. På GTP sedan 2005.

Tobias Nilsson (ej på bild)

Modelltekniker finishavdelningen. Putsar, slipar och lackerar detaljer inför leverans. Monterar tillverkade komponenter till färdiga produkter. Blästrar detaljer vid tömning av SLS-/SLA-maskinerna. Ansvarar för det praktiska handhavandet av SLS-/SLA-maskinerna, tömmer och startar om, fyller på epoxi och pulver. Bakgrund: Billackerare. På GTP sedan 2015.

Lasse Gistorp

Teknisk chef, ägare, grundare. Hjälper kunder med tekniska problem, före och efter tillverkning. Ansvarar för teknisk utveckling på företaget och bevakar teknikutvecklingen på marknaden, har både helikoptersyn och ser detaljer. Har kunskap om det mesta som har med additiv tillverkning att göra och kan lotsa kunderna fram till den bästa lösningen. Bakgrund: Verkstadstekniker, verktygsmakare, CNC-beredare. Arbetat på Verkstadstekniskt Centrum VTC i Ystad. På GTP sedan starten 1996.

Ingela la Fleur

Säljsupport, offerter, order, fakturor, frakter, växel. Bakgrund: Ekonom. På GTP sedan 2000.

Bo Mortensen

Ansvarar för och planerar produktionen på finishavdelningen. Arbetar dessutom med putsning, slipning, lackering och montering. Bakgrund: Arbetat med armerad plast i familjeföretag i tio år. På GTP sedan 2002.

Per Hall (ej på bild)

Modelltekniker på finishavdelningen. Putsar och slipar detaljer inför leverans. Monterar tillverkade komponenter till färdiga produkter. Bakgrund: Utbildad möbelsnickare, men började som modelltekniker på GTP redan 2000. 2003 startade Per ett möbelsnickeri, efter 10 år som egenföretagare var Per åter på GTP 2013. Skyddsombud.

Mattias Nilsson

Huvudansvarig för kundkontakter. Arbetar med material- och teknikval för kunduppdragen, samordnar offertarbetet och gör leveransplaner. Kan alla befattningar, känner de flesta kunderna. Bakgrund: Verktygsmakare. Arbetat på Verkstadstekniskt Centrum VTC i Ystad, med ansvar för produktionen i verkstaden, kombinerat med undervisning av gymnasieelever på industriprogrammet (CNC-teknik). På GTP sedan 1997.

Lars Andersson

RP-specialist, beredare. Bereder/hanterar CAD-underlag från kunder, gör så effektiv ”packning” som möjligt av komponenterna som ska produceras, så att de tar minimal plats i SLS- och SLA maskinerna. Gör offertunderlag. Ansvarar för SLS- och SLA-maskinerna, beställer service och material, genomför tester och inkörning av maskinerna, kalibrerar utrustningen fortlöpande. Bakgrund: Verkstadstekniker, verktygsmakare. Arbetat på Verkstadstekniskt Centrum VTC i Ystad. På GTP sedan starten 1996.

Maria Persson

Modelltekniker finishavdelningen. Putsar, slipar och lackerar detaljer inför leverans. Monterar tillverkade komponenter till färdiga produkter. Bakgrund: Verkstadsoptiker, glasslipning, montering av glasögon. På GTP sedan 2001.

Daniel Paulsen (ej på bild)

Modelltekniker på finishavdelningen. Putsar, slipar och lackerar detaljer inför leverans. Monterar tillverkade komponenter till färdiga produkter. Ansvarar för det praktiska handhavandet av SLS-/SLA-maskinerna, tömmer och startar om, fyller på epoxi och pulver och blästrar modeller. Har bl a en bakgrund inom fiskeindustrin. På GTP sedan 2016.

Muris Imsirovic

RP-specialist, beredare. Bereder/hanterar CAD-underlag från kunder, gör så effektiv ”packning” som möjligt av komponenterna som ska produceras, så att de tar minimal plats i SLS- och SLA-maskinerna. Gör offertunderlag. Utvecklat och jobbar med medicinska programmet. Gör modeller från datortomografier (CT-scanningar), medicinska ”träningsobjekt”, pre-operationsmodeller för bättre medicinsk bedömning. Plus historiska modeller – t ex Birger Jarl, Bockstensmannen, besättningsmän från Vasa. Bakgrund: Verkstadsteknisk utbildning inom underhållsteknik. På GTP sedan 1999.

Mikael Sohlberg (ej på bild)

Marketing Manager. Arbetar inom marknadsfrågor, med fokus på att möta våra kunder. Gedigen branscherfarenhet 
och teknikkunskap efter ca 20 år inom området additiv tillverkning och prototyping. Bakgrund: Flyglärare (USA). Projektledning, marknad & försäljning samt 
företagsledning på Prototal PDS. På GTP sedan 2016 (utgår från hemmet).

Carina Lassing (ej på bild)

Ekonomiansvarig. Bokföring, bokslut, fakturering, löner samt stöttar med offert- & orderhantering. Bakgrund: Civilekonom/Auktoriserad Redovisningskonsult. På GTP sedan 2016.

Anton Rosenberg (ej på bild)

Beredare. Bereder/hanterar kundernas CAD-underlag. Konverterar, orienterar och packar 3D-underlagen inför stundande tillverkning. Bakgrund: Gymnasiestudier, teknisk linje. På GTP sedan 2016.